Пред Свемогућим Богом, светим Јеванђељем, Животворним Крстом и присутном браћом , кунем се:

Да ћу свето чувати верност Отаџбини, Цркви Светој и вери Православној, козачким кодексима , не штедећи ни себе ни друге као ни сам живот свој.
Да ћу штитити част и интересе козаштва.
Да ћу частно и савесно испуњавати све ссвоје обавезе, не из страха већ по савести.
Да ћу се подчињавати законитој власти Атамана, а права и власт коју добијем, нећу употребити на зло.
Да ћу живети чувајући заповести Господње, моралне норме и законе козачког братства.
Боже мој, помози ми да часно носим високо звање козака и будем верним сином своје отаџбине и свог народа.